Trainingszeiten

TagZeitOrtGruppeLehrer
Dienstag u. Donnerstag
17.40 - 18.25 Lugauf-Halle Kinder
6 - 10 Jahre
Claudia
Pascal
Daniele Christopher

18.30 - 19.30

Lugauf-Halle Jugendliche
11 - 15 Jahren
Claudia
Pascal
Daniele Christopher
19.30 - 21.00 Lugauf-Halle Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren Falk u. Simone
Freitags

17:30 -
18:30

TuS-Gymnastikhalle Freitagsgruppe
Claudia